Partneri

Logo FlexDSL
FlexDSL modemové prístupové riešenia
Logo Siklu
Siklu rádiové prístupové riešenia v pásme 70 GHz
Logo Ceragon
Ceragon rádiové prístupové riešenia v pásmach 13, 18, 26, 38 GHz
Logo FiberLogic
FiberLogic optické modemy a multiplexory
Logo CTCU
CTCU konvertory, modemy, multiplexory
Logo LOOP Telecom
LOOP Telecom konvertory, modemy, multiplexory
Logo Radwin
Radwin rádiové prístupové riešenia v pasmach 5.4 a 5.8 GHz
Logo RAD Data communication
Rad Data communication konvertory, modemy, multiplexory