O firme - vízia a ciele

Spoločnosť ITM Datové komunikácie, s. r. o. už od svojho založenia v roku 1993 bola úspešná v oblastiach hlasovej a dátovej komunikácie.

Naše znalosti špecifických požiadaviek prenosových sietí z nás urobili atraktívneho partnera pre tradičného operátora. Postupne sme sa presadili v ďalších trhových segmentoch. V súčasnosti sú našimi cieľovými zákazníkmi najmä alternatívni telekomunikační operátori, pre ktorých ponúkame efektívne riešenia pre integrovanú dátovú komunikáciu založenú na technológiách pre pevné vedenia ako aj na bezdrôtových technológiách. Ďalšou významnou cieľovou skupinou sú systémoví integrátori, ktorým ponúkame technológie pre komunikačné riešenia podnikových sietí.

Naším hlavným cieľom je:

V januári 2004, na základe odkúpenia obchodného podielu, sa väčšinovým vlastníkom ITM – informačná technika a management dát, s. r. o. stala spoločnosť ITM Datové komunikácie, s. r. o., pričom všetky obchodné aktivity boli prevedené na nového vlastníka.

Hlavné činnosti

Naším zákazníkom ponúkame okrem zariadení vyššie spomínaných výrobcov aj všetky služby potrebné pre ich úspešné nasadenie a využitie: